Rólunk

Az Aspektus Csoport négy közösség együttműködésének eredményeképp alakult a vidéki Magyarország civil szervezeteinek kapacitásfejlesztése céljából. Regionális erőforrásközpontokként tekintünk magukra, elkötelezettek vagyunk a demokrácia és az autonóm helyi közösségek erősítése iránt. A gyakorlatban ez pályázatok, képzések, mentorfolyamatok, hálózatépítési tevékenységek megvalósítását jelenti.

Jelenleg egy EU-s finanszírozású képzési és gyakornoki programot valósítunk meg közösen, de szeretnénk egy hosszú távon is működőképes szövetséget kialakítani, amelyben megmarad az egyes szervezetek függetlensége, miközben a kooperáción keresztül egy új minőség, kapacitás jön létre.

ASPEKTUS CSOPORT

A szövetség valamennyi tagja egy közös vízióért dolgozik, de mindenkinek megvannak a maga kiemelt témái és módszerei. Civil erőforrás központokként tekintünk magunkra, elkötelezettek vagyunk a demokrácia és az autonóm helyi közösségek, szerveződések erősítése iránt. Pályázati programokat, képzéseket, mentor folyamatokat, hálózatépítési tevékenységeket valósítunk meg a vidéki civil társadalom erősítésért.

Az Aspektus Csoport olyan demokratikus országért dolgozik, ahol az egyenlőség érvényesül.

Az egyesület sok területen próbálta ki magát az elmúlt több mint 20 évben. Jelenleg 4 fontos tevékenységi köre van: közösségépítés-és szervezés, régiós civil szervezetek kapacitásfejlesztése, Malter nevű közösségi tér működtetése és demokratikus értékekre való nevelés részvételi és egyéb kreatív eszközökkel, fejlesztésekkel.

A Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület feladata az aktív állampolgárok és kiscsoportok segítése abban, hogy felismerjék belső igényeiket és erőforrásaikat, majd ezek segítségével valósíthassák meg céljaikat. Missziónk a helyi aktív társadalom erősítése, olyan cselekvő közösségek támogatása, akik az alulról jövő változások által tudják formálni közvetlen és közvetett környezetüket.

Emberi jogi szervezetként a mindenki számára élhető társadalomért dolgozunk az emberi jogi neveléssel, a civil társadalom fejlesztésével és a demokrácia építésével.

A Motiváció Műhely egy olyan közösség, amelynek tagjaiként egy szolidáris, nyitott, fenntarthatóan működő, igazságos társadalomért dolgozunk.

Kiemelt célunk, a társadalmi párbeszéd támogatása, az aktív állampolgárság és a társadalmi felelősségvállalás segítése, valamint a környezettudatos gondolkodás és cselekvés előmozdítása és a környezetünkre, Szegedre gyakorolt hatás erősítése. Ezen célok érdekében országos és lokális fókuszú programok, rendezvények szervezésére és megvalósítására törekszünk.